VÆLG DIT SRP-FORSLAG

Siden blivende løbende blive opdateret med srp-forslag for 2017. Har du særlige ønsker, så send en mail med dit forslag og vi ser hvilke muligheder der er for at oprettet et forløb.  

Cyberkriminalitet: Kan du hacke dig selv?

CYBERKRIMINALITET:

Cyberkriminalitet er et stadigt stigende problem, både i Danmark og i resten af verden. Der er forskellige former for kriminalitet, men ofte vil det indebære, at man enten skaffer sig adgang til computere/data og på den måde kan stjæle alt. En vigtig del af at beskytte sig mod angreb udefra er, at man er i stand til at teste sine egne systemer, og identificere eventuelle sårbarheder, før de kriminelle gør det. Det er også temaet for denne dag, hvor vi kigger nærmere på forskellige metoder, der bruges til at angribe med, og prøver dem af på nogle sårbare computere i lukkede systemer.

RELEVANTE FAG:  

                                                                        Primært Matematik og datalogi sekundært samfundsfag og                                                                                       psykologi

                                                 › Læs meRE 0G SE ØVELSESVEJLEDNING

                                                   › Kontakt

                                                                       › TILMELD DIG

Mobiltelefondækning

mobiltelefondækning:

I dag har alle mere eller mindre en mobiltelefon med sig og det forventes at den vil kunne foretage opkald eller gå på internettet lige meget hvor vi hiver den op af lommen. Hvem har ansvaret for at dette fungerer? Er det producenten af mobiltelefonen, ejerne af mobiltelefonen,  mastenetværket eller teleselvskabet, hvor du har abonnementet? Undersøg selv dette og lær meget mere om hvordan din mobiltelefon kan opnå forbindelse gennem dette projekt. 

RELEVANTE FAG:

Teknologi, Naturvidenskabeligt grundforløb, Informationsteknologi,    Samtidshistorie, Teknologihistorie

 

                                            › Læs merE OG SE ØVELSESVEJLEDNING

                                                                  › KONTAKT

                                                                  › TILMELD DIG

Når software bliver til hardware

moderne chip- og compilerteknologier:

Normalt tænker vi på software som eksempelvis et spil til en PC eller måske en app, som vi henter ned til vores smart-phone. I begge tilfælde er der tale om en eksekverbar kode, der kan afvikles på PC’ens eller telefonens indbyggede CPU.

Dette klassiske koncept har været anvendt siden computerens barndom og har vist sig at have rigtig mange fordele, ikke mindst i relation til fleksibilitet – ønsker vi således en ny funktion, ja så installerer vi bare et nyt stykke software.

RELEVANTE FAG:

Matematik, Teknologi, Naturvidenskabeligt grundforløb, i                                                                                           informationsteknologi,                                                                                                                                              

                                                › Læs mere

                                                › KONTAKT

                                                                      › TILMELD DIG

Sikker musik

musik uden fare

Aktiviteten indeholder to dele, en teoretisk del og en laboratoriedel. I den teoretiske del forklares hørelsens opbygning med fokus på de biologiske elementer, som tager skade, når man lytter ved for høj musik, og hvilke konsekvenser det har for resten af livet. WHOs vurdering af problemets omfang vil blive præsenteret. 

I den praktiske del måles lytteniveauerne for deltagerne med deres egen øretelefoner på en målemanikin, og resultaterne diskuteres. Der vil også være mulighed for at lave høretests, og det vil blive forklaret, hvordan en høretest vil se ud, hvis man har livsstilsbetingede høreskader.          

                                                 RELEVANTE FAG:

                                                                        Musik, biologi, fysik, matematik, teknologi og psykologi                                                                                             (samfundsfag)  

                                                 › Læs mere

                                                 › KONTAKT

                                                                        › TILMELD DIG

Trådløs strøm

eksperimentér med trådløs strøm

Vi omgiver os i dag med en masse elektriske apparater og mange af disse er trådløse. De behøver dog strøm for at fungere og skal enten oplades eller have skiftet batterier. Teknologien til at lade eksempelvis telefoner trådløs sælges allerede men den kræver at man er forholdsvis tæt på en såkaldt lade plade.

RELEVANTE FAG:

Fysik, Matematik, Teknologi, Samfundsfag, Teknologihistorie, Naturvidenskabeligt grundforløb, Innovation.

› Læs merE OG SE ØVELSESVEJLEDNING

                                                 › KONTAKT

                                                                        › TILMELD DIG 

                                                 

Raketter og deres virkemåde

RAketter og deres grundprincipperne:

Raketter spiller en vital rolle i forbindelse med udforskningen af rummet samt til at få bragt satellitter i kredsløb omkring jorden. Skønt raketter, som bruges til rumfart er meget komplicerede maskiner, så følger grundprincipperne Newtons 3. lov.

RELEVANTE FAG:  

Matematik, fysik, kemi 

› LÆS MERE OG SE ØVELSESVEJLEDNING 

› KONTAKT

› TILMELD DIG

                                

Signalkvalitet - stabil og hurtig trådløs forbindelse

    Forstå antenner og den gode trådløse               forbindelse

     Du er sikkert vant til at WiFi hjemmet, eller på kollegiet, tillader                samme brugeroplevelse som hvis du havde en trådet                              netværksforbindelse. Selv meget krævende applikationer – film i god      kvalitet, hurtig visning af komplicerede hjemmesider, download af          store filer, etc. – kører uden at man tænker nærmere over det.

     RELEVANTE FAG:

     Fysik, Matematik, Teknologi, Naturvidenskabeligt grundforløb og            Psykologi

                                                 › LÆS MEre og se øvelsesvejledning   

                                                 › KONTAKT

                                                 › TILMELD DIG

 

Dampmaskinen

Dampmaskinen i et nutidsperspektiv

Selvom dampmaskinen kan fremstå som noget, der hører hjemme på teknisk museum, skal man huske, at den i en moderne form stadig er kernen i moderne energiforsyning.

RELEVANTE FAG:

Fysik, matematik, historie/samfundsfag

› LÆS MERE OG SE ØVELSESVEJLEDNING

› KONTAKT

› TILMELD DIG